Înregistrări ale Ursulei Philippi


           Portretul unei orgi

 

Orga Samuel Maetz din Cinc?or a fost restaurat? conform construc?iei originale în anul 2014 ?i se num?r? printre instrumentele din peisajul rural cu o sonoritate ampl?. Acest CD prezint? portretul ei printr-un program diversificat alc?tuit din piese ale barocului cât ?i ale clasicismului.

Hans Peter Türk

Meißner Kantorei 1961
Christfried Brödel, Dirijor
Ursula Philippi, Org?

Aceast? înregistrare fost recompensat? cu premiul Supersonic Award al revistei ”pizzicato” din Luxemburg (volumul 05/2009)

August Gottfried Ritter (1811-1885)

Sonate de orgă integral
Ursula Philippi, Sibiu

Cele patru sonate pentru orgă sunt toate compoziţii cu o singură mişcare. Spre deosebire de cele şase sonate op. 65 ale lui Felix Mendelssonhn-Bartholdy, apărute ceva mai devreme, în niciuna din sonatele lui Ritter nu apar corale. Mendelssohn, în sonata sa pentru orgă în fa minor, încearcă să transmită tema principală a sonatei întrun mod cât mai bine adaptat pentru orgă; foloseşte ca temă secundară coralul "Was mein Gott will, gescheh allzeit",contrastând cu un gând central întro fugă, combinându-le în cele din urma întro apoteoză. Ritter,în schimb a compus "Sonate-Fantazii" libere care nu au la bază teme principale.


Peisaj organistic Transilvania (2 CD-uri)

Ursula Philippi
Eckart Schlandt

Peisaj organistic Transilvania - o privire de ansamblu asupra Transilvaniei, o parte a României ce ofer? o imagine multilateral? ?i colorat?  a peisajului organistic. Inventarul actual din biserici romano-catolice, reformate, evanghelice ?i unitariene con?ine orgi din sec XVII pân? în sec XX, de la pozitiv cu dou? registre la org? cu 6000 de tuburi...

Dublul CD a ob?inut premiul Criticii Germane de Disc în anul 1992.